Piatek, 21 Wrzesnia - 17:24 - 2018

Pozdrowienia

Edycja 8

www.kibicekszo.com

Nakład: 500 arkuszy

Wymiary: 7cm x 7cm

Data wydania: październik 2008Czytano razy: 5509