Czwartek, 29 Lipca - 23:47 - 2021

Pozdrowienia

Stadion

www.kibicekszo.com

Adres: Świętokrzyska 11
Ostrowiec Św. Tel. 041 248-01-22

Wymiary boiska: 105 x 73 m
Pojemność: 7430
Pojemność sektora gości:
- 500 sektor duży,
- 350 sektor mały.
Miejsc siedzących: 100%
Zadaszenie: 100%
Oświetlenie: 1800lx
Ceny wejściówek:
- bilet normalny - 8 zł,
- bilet ulgowy - 5 zł - młodzieży uczącej się do 16 lat (za okazaniem legitymacji szkolnej), emerytom i rencistom (za okazaniem legitymacji)

WSTĘP WOLNY: Kobiety, dzieci do lat 12(za okazaniem legitymacji szkolnej) oraz inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności(dawna I grupa). Należy pobrać bilet bezpłatny

Czytano razy: 28311