Piatek, 21 Wrzesnia - 17:24 - 2018

Pozdrowienia

Edycja 12

www.kibicekszo.com

Nakład: 500 arkuszy

Wymiary: 8cm x 8cm

Data wydania: Październik 2011Czytano razy: 2150